DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

III posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

23 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 13.40, odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-05-25, 14.36

Na posiedzeniu obecnych było 6 spośród 18 członków Rady. W związku z brakiem kworum nie podejmowano więc uchwał ani ważnych decyzji.

Po przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała, krótkiej informacji w sprawie realizacji rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Zapoznała się również z harmonogramem pracy nad Rocznym programem współpracy na 2019 rok.

Do pracy w kapituły konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” zgłosiło się 2 chętnych członków MRDPP. Rada podejmie uchwałę w sprawie ich wyznaczenia w trybie obiegowym.

Dużo czasu poświęcono na dyskusję o pracach komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert. Członkowie Rady wskazywali zarówno na swoje pozytywne i negatywne doświadczenia. Z uwagi na brak kworum uchwały dotyczące wyznaczenia osób do komisji opiniujących ofert w trwających i planowanych do ogłoszenia konkursach nastąpi w trybie obiegowym.

Na zakończenie poruszono kwestię zasad finansowania rozwoju kultury fizycznej na Mazowszu. Jeden z członków Rady zapowiedział złożenie petycji do Zarządu Województwa w sprawie rozważenia możliwości ich zmiany..

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest 5 września 2018 r.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.